Tehokasta toiminnallista turvallisuutta SIL2/PLd-sertifioiduilla inkrementtiantureilla

Leine & Linde esittelee uusimman anturinsa turva-asennuksille: inkrementtianturin, joka käyttää korkeajännitteisiä HTL (HCHTL) -signaaleja ja sopii luokan 3 SIL2/PLd-asennuksille.

Integroidun turvaratkaisun ansiosta toista anturia tai vara-anturia ei enää tarvita. Tämä säästää tilaa ja vähentää kaapeloinnin tarvetta, mikä entisestään alentaa järjestelmän haavoittuvuutta ympäristötekijöille, häiriöille ja kulumiselle.

Leine & Linden toiminnalliset turva-anturit yksinkertaistavat järjestelmäsuunnittelua kriittisille sovelluksille, joissa vaaditaan SIL2/PLd:n ja C-standardien mukaista toiminnallista turvallisuutta konedirektiivien vaatimusten täyttämiseksi. Tyypillisiä käyttöalueita ovat suurikokoiset koneet, AC- ja DC-sähkömoottorit ja generaattorien takaisinkytkennät.

Tähän saakka ainoa yksittäinen anturiratkaisu on käyttänyt 1 Vpp:n signaalia, joka ei sovellu vaativiin ympäristöihin 5 Vdc:n suuruisen heikon signaalinsa vuoksi. Siksi on kehitetty 9–30 Vdc:n HCHTL-signaaleja tukeva FSI 800 -sarja, joka täyttää myös pitkien (yli 300-metristen) kaapeleiden vaatimukset. FSI 800 -sarja täyttää mekaanisen vian poissulkemisvaatimukset luistamattoman varren asennuksen ansiosta.